Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk


Beste gemeenteleden,

Omdat we de richtlijnen van de regering en het advies van de Protestantse Kerk blijven volgen heeft het moderamen besloten dat de kerkdiensten nog steeds alleen online bezocht kunnen worden. We weten ondertussen dat de online diensten goed bekeken worden, zowel rechtstreeks als achteraf. Dat is fijn om te weten.
Een uitzondering maken we voor diegenen die geen internet hebben en de dienst op die manier niet kunnen volgen, zij zijn welkom bij alle kerkdiensten.  De bezoekregels per wijk oost of wijk west komen hiermee te vervallen. Mensen zonder internet hoeven zich niet aan te melden voor hun bezoek aan de kerkdienst.

Extra mededeling: Huis-paaskaars 2021

De keuze van de nieuwe paaskaars  2021  voor de kerken is gemaakt.
Als gemeente leden kunt u een huispaaskaars bestellen , nu een mooi symbool om tegelijk met het ontsteken van de kaars tijdens de online kerkdienst ook thuis een kaars aan te steken .  Maar we hopen en bidden dat we over niet al te lange tijd weer gewoon naar de kerk kunnen gaan.
De huispaas kaarsen zijn er in drie lengte nl.  30cm  prijs 33 euro – 40 cm  prijs 39,80  – 60 cm 65 euro
Te bestellen bij Mariet Verkuil. 0610251433 of  teusenmariet@hotmail.com.

Diensten:

Hieronder een overzicht van onze diensten rondom Pasen die te volgen zijn via de Live uitzending pagina

Datum Tijd Dienst
Zondag 28 maart 10.00 uur Palmzondag
Donderdag 1 april 19.00 uur Witte donderdag
Vrijdag 2 april 19.30 uur Goede vrijdag
Zaterdag 3 april 20.00 uur Muzikaal concert van Richard den Ouden en Mariska Prins
Zaterdag 3 april 22.00 uur Stille zaterdag
Zondag 4 april 10.00 uur Eerste Paasdag

De volgende richtlijnen voor het bezoeken van de kerk blijven van kracht:

  • Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
  • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
  • U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
  • Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
  • In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
  • We gebruiken geen garderobe.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  • Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
  • Alle collectes zijn bij de uitgang.

We blijven de persconferenties volgen en zullen u berichten wanneer er weer verandering in onze diensten mogelijk is. Tot die tijd: Houd moed, heb lief.

Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk