Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
Kerk plaatje front.01-01
Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,

De PKN raadt gemeenten aan om alle bijeenkomsten ook met minder dan 30 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Dit advies geldt tot en met 1 juni 2020. Vrijwel alle kerkelijke bijeenkomsten (op afstand wordt er ondertussen al e.e.a. opgepakt!) zijn intussen gestopt. De afgelopen dagen hebben we daarom als moderamen (dagelijks bestuur) besproken hoe we kunnen en willen proberen in deze crisistijd vorm te geven aan het gemeente-zijn.

Na de succesvolle uitzending op YouTube van de dienst van 3 mei jl zullen ook de volgende zondagsdiensten van de maand mei via YouTube worden uitgezonden. De diensten zullen op zaterdag worden opgenomen in de Ichthuskerk en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw.
De dienst van Hemelvaartsdag zullen we nog wel volgen bij ds Gerben van Manen in de Schenkelkerk.

Om u te helpen hebben we wat linkjes op deze site gemaakt.

Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk

Wij gaan op deze site en elders zorgvuldig om met uw gegevens, zie onze Privacy verklaring