Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
Kerk plaatje front.01-01

 
Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,

Om te voorkomen dat het aantal corona besmettingen verder toeneemt adviseert de Protestantse Kerk in Nederland dringend aan de kerkelijke gemeenten om de richtlijnen van de overheid over te nemen. Als PKN gemeente te Lekkerkerk zullen wij dan ook meewerken aan deze maatregelen en ons protocol hierop aanpassen.

Wat zijn de nieuwe regels?

 • We komen nog maar met 30 mensen (exclusief medewerkers) samen tijdens de kerkdienst;
 • Er is geen gemeentezang;
 • Er is een advies om mondkapjes te dragen tijdens het lopen in de kerk.

Hoe regelen we dat er maar 30 mensen de kerkdienst bezoeken?

Tijdens de reguliere kerkdiensten ontvingen we tot nu toe maximaal 50 bezoekers. Deze bezoekers verdelen zich vrij regelmatig over de plattegrond van Lekkerkerk. Daarom hebben we besloten om Lekkerkerk te verdelen in twee wijken: ten oosten van de Kerkweg en ten westen van de Kerkweg. Deze twee wijken mogen in de maand oktober om beurten de kerkdienst in de Grote – of Johanneskerk bezoeken.

Hoe we na de maand oktober verder gaan hangt mede af van de ontwikkelingen rond het corona virus en de richtlijnen die we rondom de kerkdiensten krijgen.

Wat wordt de indeling?

 • Zondag 11 oktober: gemeenteleden die ten oosten van de Kerkweg wonen zijn welkom in onze kerkdienst;
 • Zondag 18 oktober: gemeenteleden die ten westen van de Kerkweg wonen zijn welkom in onze kerkdienst;
 • Zondag 25 oktober: gemeenteleden die ten oosten van de Kerkweg wonen zijn welkom in onze kerkdienst.

Hierbij blijven de overige richtlijnen gewoon van kracht:

 • Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
 • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
 • U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
 • Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
 • In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
 • We gebruiken geen garderobe.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
 • Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
 • Alle collectes zijn bij de uitgang.

We zien u graag tijdens één van onze diensten in de Grote of Johanneskerk.

Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk