Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
Kerk plaatje front.01-01
Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,

Sinds 2 augustus kunnen we met elkaar de kerkdiensten in de Grote of Johanneskerk weer bezoeken. De kerkenraad heeft hiervoor een aantal regels opgesteld die zijn gebaseerd op de landelijke regels van het RIVM en de regels die de Protestantse Kerk heeft opgesteld.

Twee van deze regels zijn:

  • Gezondheidscheck is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen
  • Registratie is verplicht wanneer er gezongen wordt

Omdat we in de reguliere diensten minder dan 100 mensen verwachten zal er vanaf zondag 20 september geen gezondheidscheck meer zijn bij de ingang van de kerk en zullen we de registratie iets gaan aanpassen. Het is niet meer nodig om u vooraf aan te melden voor de dienst.

Wat doen we dan wel?

  1. Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
  2. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
  3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
  4. Bij binnenkomst in de kerk liggen er papiertjes klaar waar u tijdens de dienst uw naam en telefoonnummer op kunt schrijven. Neemt u zelf een pen mee.
  5. In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. We gebruiken nog geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
  6. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  7. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
  8. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden. Bij de collectezakken staat ook een doos klaar waar u uw papiertje kunt inleveren met uw naam en telefoonnummer erop.

We zien u graag tijdens één van onze diensten in de Grote of Johanneskerk.

Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk