Diaconie

De diaconie bestaat op dit moment uit 3 ambten ingevuld door 3 ambtdragers, die als taak hebben, het omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de kerk,verweg en dichtbij. Ook wil de diaconie de gemeente stimuleren een diaconale gemeente te zijn.
Dit doet zij door de volgende activiteiten:

  • Het inzamelen van gaven in de Eredienst.
  • Het verzorgen van publiciteit rond de speciale Diaconale colllectes.
  • Jaarlijkse acties, zoals kleding en voedsel inzamelen.
  • Spaardoosjes tellen voor “Kinderen in de Knel”.
  • Paasgroeten sturen naar gevangenen
  • Jaarlijks doelen en projecten financieel ondersteunen.
  • Het financieel ondersteunen van vijf adoptie kinderen en één Granny (Oude Oma die wordt gesponserd vanuit een kerkelijk project)
  • Samen met andere kerken in Nederlek een kerstpakketten actie organiseren voor minderdraagkrachtigen inwoners in Nederlek
  • Ook het verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal is een taak van de diaconie. Deze vieringen vinden twee keer per jaar plaats in de Breeje Hendrick
  • Aandacht vestigen op speciale collectes voor Zending, Werelddiaconaat en Pinksterdienst

Dorcas Voedsel- en kledingactie 2017

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november a.s. hopen we de jaarlijkse voedselactie van Dorcas te houden in de Albert Heijn en Coop in Lekkerkerk. U kunt dan weer een boodschapje extra doen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Ook kunt u op die vrijdag (9:30-12:00 uur) en zaterdag (9:30-14:00) schone en bruikbare kleding inleveren in de Ichtuskerk. Op zaterdag 4 november zijn in de Ichtuskerk ook hangemaakte (kerst)kaarten te koop voor Dorcas. Voor meer informatie of meehelpen kunt u terecht bij één van de diakenen, maar ook telefonisch: 0180-663747 of per mail: diaconie@pkn-lekkerkerk.nl

 

Spaardoosjes “Kinderen in de Knel”

Op Dankdag, 1 November a.s. , kunt u op woensdagmiddag uw spaardoosje komen legen in de Ichtuskerk tussen 13:30 en 14:30 uur. Tevens kunt u een nieuw spaardoosje meenemen voor het komende jaar.