Diaconie

De diaconie bestaat op dit moment uit 3 ambten ingevuld door 3 ambtdragers, die als taak hebben, het omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de kerk,verweg en dichtbij. Ook wil de diaconie de gemeente stimuleren een diaconale gemeente te zijn.
Dit doet zij door de volgende activiteiten:

  • Het inzamelen van gaven in de Eredienst.
  • Het verzorgen van publiciteit rond de speciale Diaconale colllectes.
  • Jaarlijkse acties, zoals kleding en voedsel inzamelen.
  • Spaardoosjes tellen voor “Kinderen in de Knel”.
  • Paasgroeten sturen naar gevangenen
  • Jaarlijks doelen en projecten financieel ondersteunen.
  • Het financieel ondersteunen van vijf adoptie kinderen en één Granny (Oude Oma die wordt gesponserd vanuit een kerkelijk project)
  • Samen met andere kerken in Nederlek een kerstpakketten actie organiseren voor minderdraagkrachtigen inwoners in Nederlek
  • Ook het verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal is een taak van de diaconie. Deze vieringen vinden twee keer per jaar plaats in de Breeje Hendrick
  • Aandacht vestigen op speciale collectes voor Zending, Werelddiaconaat en Pinksterdienst

De Dorcas Voedselactie gaat door

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen, maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen, inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de QR-code hiernaast te scannen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Op zondag 8 november is de 2 de collecte bestemd voor de voedsel actie van Dorcas.

Voedsel en kleding actie

De jaarlijkse voedsel actie van Dorcas wordt i.v.m. Corona op een ander manier gehouden. Uitgebreide informatie staat in onderstaand stukje.

Op zondag 8 november is de tweede collecte bestemd voor de Dorcas, de diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. In overleg met de diaconie en de medewerkers van Dorcas is het besluit genomen om de kledingactie dit jaar niet door te laten gaan.

We gaan voor veiligheid en hopen op volgend jaar.

Namens de diaconie : Mariet Verkuil.