EEN OPEN HUIS

‘Een open huis’ is het jaarthema waarmee we het nieuwe activiteitenseizoen ingaan. Een open huis willen zijn dat heeft te maken met gastvrijheid. Met open staan voor ieder die wil binnentreden. We hopen dan dat wie bij ons binnenkomt, zich ook zal kunnen thuis voelen bij ons. Dat geldt voor je eigen huis, waar je gasten ontvangt, maar ook voor het huis van de gemeente. En dan doel ik niet zozeer op het gebouw, het kerkgebouw dus, maar op de gemeente als geheel. De gemeente als groep mensen die zich verbonden weet met elkaar en met God. Die verbondenheid maakt dat we elkaar willen ontmoeten. In de kerk, bij elkaar thuis of zomaar ergens in het dorp. Die verbondenheid maakt ook dat we dingen samen willen doen, dat we meeleven met elkaar. Dat we, zoals in het vorig jaarthema tot uitdrukking kwam, ons leven samen willen delen. En we willen uitnodigend zijn naar ieder die met ons mee wil doen.

Wat heeft ons ‘huis’ te bieden?
In onze Kerkwijzer staan allerlei wetenswaardigheden over onze gemeente. Allerlei dingen die iets vertellen over de inrichting van ons huis. Dat is handig voor ‘oudgedienden’, maar zeker ook belangrijk voor mensen die nieuw zijn in de gemeente. Je kunt deze Kerkwijzer zien als een gids die je rondleidt door het huis. Zoals een makelaar een huis laat zien aan een eventuele koper. Je vindt er namen van mensen die een taak op zich genomen hebben, zodat je kunt opzoeken wie je voor het een of ander kunt benaderen. Er staat iets opgenomen over activiteiten die er gepland zijn voor het komend jaar. Wel moeten we hierbij opmerken dat het deze keer niet
uitputtend en volledig is. In verband met de ziekte van onze predikant is veel nog onzeker. We moeten door omstandigheden voorzichtig zijn met het plannen van activiteiten. Dat betekent dat het dus des te belangrijker voor u is om de wekelijkse zondagsbrieven en het kerkblad Ontmoeting goed in de gaten te houden. Daar zal het in komen te staan als er iets wordt georganiseerd.

Misschien is het goed om hier nog eens te benadrukken dat het welbevinden van een gemeente niet afhankelijk moet zijn van wat er ‘van boven af’ wordt geregeld. Om in de beeldspraak te blijven: het is niet zo dat de kerkenraad als bestuurlijk orgaan de enige is die meubelstukken kan en mag aanvoeren voor in het huis van de gemeente. Als u een goed idee heeft of iets aan wilt dragen dan bent u van harte uitgenodigd dat te doen. Achter in deze Kerkwijzer staan genoeg namen van mensen die zo nodig aangesproken kunnen worden. En verder, iets wat misschien nog veel belangrijker is: een huis wordt pas een thuis door de mensen die het bewonen. We kunnen er een heleboel meubels in zetten, maar er moeten ook mensen zijn die die meubels gebruiken. En dan ook het liefst samen. Niet ieder voor zich op zijn of haar eigen stoeltje, maar samen op de bank bijvoorbeeld. Met andere woorden: zoek elkaar op. Laat het jaarthema van vorig jaar nog even doorwerken: deel je leven. Samen in een huis dat open staat.

Dus: laat ons huis een levend huis zijn, waar mensen elkaar weten te vinden. Waar het goed toeven is. Waar warmte en geborgenheid is. Door een liefdevolle omgang met elkaar en met God, die de Vader van ons allen is. Hij is in feite de Heer des Huizes!

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
Jacqueline van Sprang