VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken

De VVP-afdeling is een zelfstandige vereniging binnen de PKN te Lekkerkerk. De leden van de VVP zijn naast hun betaald lidmaatschap van de VVP ook lid van de PKN te Lekkerkerk of elders in de Krimpenerwaard. De landelijke vereniging van de VVP is een onderdeel van de landelijke PKN.

Doelstelling.
De vereniging stelt zich binnen de plaatselijke Protestantse gemeente tot doel om de overgeleverde waarden en waarheden te toetsen op hun zeggingskracht in de huidige tijd. Zij laten zich daarbij o.a. inspireren door de geschriften van de joodse christelijke traditie die, die door voortschrijdend wetenschappelijk en archeologisch onderzoek, steeds voor nieuwe uitleg vatbaar is.

Taken.
Beheer van het jan van Zwienenfonds, waarvan de baten beschikbaar zijn voor de plaatselijke geloofsgenootschap, in overleg met het bestuur. Het fonds zegt hierover dat zij zich ten doel stelt de handhaving van het vrijzinnige element binnen de PKN, in het algemeen, en in de PKN te Lekkerkerk in het bijzonder.

Activiteiten.
De VVP verzorgt o.a. een aantal zinzondagen in onze Grote of Johanneskerk, of elders in de Krimpenerwaard.

Bestuur Telefoon.
Voorzitter De heer L. van der Graaf 0180-662853
Secretaris De heer A. van Vliet 0180-662721
Penningmeester Mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom 0182-351805

Agenda.

Zinzondagen najaar 2017

Op zondagmiddag 24 september kunt u kijken en luisteren naar de voorstelling van Kees Posthumus en Juul Beerda “Kom naar voren!” 500 jaar protestantisme. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.“Kom naar voren” is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme (Lutherjaar). In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen een aantal historische personen uit de kerkgeschiedenis tot leven.

Op zondagmiddag 19 november treedt voor ons op de zanggroep Quintare. De zanggroep Quintare bestaat uit twee sopranen, een alt, tenor en bas. Eén van de leden is Arie Versluijs die deel uitmaakt van het organistenteam van onze gemeente. Ze zingen voornamelijk a capella muziek van componisten als Jan Pieterszoon Sweelinck, Josquin Desprez, Thomas Bateson, Henry Purcell, Dietrich Buxtehude en tijdgenoten. Tijdens het concert zingen ze ook enkele liederen met begeleiding van Cees Willem van Vliet klavecimbel/orgel en Diederik van Dijk cello. Beide musici zullen ook enkele muzikale intermezzo’s ten gehore brengen.

Zinzondagen voorjaar 2018

Op zondagmiddag 11 februari verzorgt Paulina Seebregts haar vertelvoorstelling “Judit”. Judit overdacht de gebeurtenissen van haar volk dat in nood verkeerde. Haar volk kwam om van honger en dorst en dreigde vernietigd te worden. Een voorstelling over twijfel, moed en het dilemma wie je kiest als het er werkelijk op aankomt.

De laatste zinzondag van dit seizoen vindt plaats op zondagmiddag 11 maart. Dominee Theo Hop uit Hillegom is een groot kenner en liefhebber van de muziek uit de Russisch Orthodoxe kerk. Iedereen die deze muziek hoort komt onder de indruk van de meeslepende melodieën, de lage basstemmen en de muzikale wisselingen. Toen mensen uit Kiev in 988 de Liturgieviering in Constantinopel meemaakten vonden ze de muziek zo mooi, dat ze zeiden: “Het lijkt wel of we in de Hemel zijn”. In deze bijeenkomst, “Muziek uit de Hemel”, komt u al luisterend wellicht ook in hogere sferen. Alle zinzondagen vinden plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds om 15.00 uur. In de directe omgeving van de kerk is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig.
De toegang en de koffie en/of thee in de pauze is gratis, maar wel is er ter bestrijding van de onkosten na afloop een open schaalcollecte.

Meer informatie; zie www.vrijzinnig.nl