VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken

De VVP-afdeling is een zelfstandige vereniging binnen de PKN te Lekkerkerk. De leden van de VVP zijn naast hun betaald lidmaatschap van de VVP ook lid van de PKN te Lekkerkerk of elders in de Krimpenerwaard. De landelijke vereniging van de VVP is een onderdeel van de landelijke PKN.

Doelstelling.
De vereniging stelt zich binnen de plaatselijke Protestantse gemeente tot doel om de overgeleverde waarden en waarheden te toetsen op hun zeggingskracht in de huidige tijd. Zij laten zich daarbij o.a. inspireren door de geschriften van de joodse christelijke traditie die, die door voortschrijdend wetenschappelijk en archeologisch onderzoek, steeds voor nieuwe uitleg vatbaar is.

Taken.
Beheer van het jan van Zwienenfonds, waarvan de baten beschikbaar zijn voor de plaatselijke geloofsgenootschap, in overleg met het bestuur. Het fonds zegt hierover dat zij zich ten doel stelt de handhaving van het vrijzinnige element binnen de PKN, in het algemeen, en in de PKN te Lekkerkerk in het bijzonder.

Activiteiten.
De VVP verzorgt o.a. een aantal zinzondagen in onze Grote of Johanneskerk, of elders in de Krimpenerwaard.

Bestuur Telefoon.
Voorzitter De heer L. van der Graaf 0180-662853
Secretaris De heer A. van Vliet 0180-662721
Penningmeester Mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom 0182-351805

Agenda.

Extra zinzondag in Ammerstol op 10 februari 2019. Lezing door Wim Cappers over de wereldlijke houding tegenover de dood.

Op zondagmiddag 10 februari verzorgt Wim Cappers op uitnodiging van de kerk in Ammerstol en onze VVP een PowerPointpresentatie in de kerk in Ammerstol. Onderwerp van de presentatie is: “Samenkomst, stakingen en strijdliederen; de rode familie en de wereldlijke houding tegenover de dood”.

Ammerstol stond enkele decennia geleden bekend als het Moskou aan de Lek. In het arbeidersdorp maakten socialisten en communisten de dienst uit. Zij geloofden niet in een leven na de dood. De heilstaat moest in het hier en nu worden bevochten. Overleed er iemand, dan ging de aandacht uit naar de voortgaande strijd op aarde. De uitvaart was een demonstratie van rode eensgezindheid en het geloof in het naderende arbeidersparadijs. Socialisten, communisten en anarchisten zorgden voor hen die achterbleven.

In deze PowerPointpresentatie vertelt dr. Wim Cappers, funerair historicus en sinds twee jaar inwoner van Ammerstol, hoe de omgang met de dood eerst een christelijk karakter had. Maar sinds eind zestiende eeuw kregen de begrafenis en later ook andere aspecten van de funeraire cultuur een meer wereldlijk karakter. Deze tendens was in versterkte mate zichtbaar binnen de rode familie.

Het adres van de kerk is Kerkplein 4 in Ammerstol. Aanvang 15.00 uur. Toegang en de koffie of thee is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte.

 

17 maart 2019. Wat weet u eigenlijk van de Islam? Een lezing door Kamel Essabane.

In het publieke domein wordt vaak over de islam gesproken alsof we precies weten wat we dan bedoelen en waar we het over hebben. Maar is dit wel zo? Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam eenduidige opvattingen. Het zijn complexe grootheden. Maar wat weten we nu eigenlijk zelf van de islam en is het niet tijd voor een kleine introductie door een deskundige? Kamel Essabane weet ons op een heldere en prettig relativerende stijl de grondbeginselen van de islam duidelijk te maken. In zijn inleiding wordt stil gestaan bij het islamitisch Godsbeeld en mensbeeld. En ook de betekenis van Allah, de profeet Mohammed, de Koran en de shari’a voor moslims komen aan de orde. Ook is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kamel Essabane is docent islamitische godsdienst op de lerarenopleiding aan de Thomas More hogeschool in Vlaanderen en onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing bij Arkade. Daarnaast schrijft hij boekrecensies voor nieuwwij.nl en is hij verbonden aan het Fahm Instituut als docent islamitische filosofie en aan Su-Shi intrafaith dialogue, een platform voor dialoog tussen soennieten en sjiieten.

 

De zinzondagen, uitgezonderd Ammerstol, vinden plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds om 15.00 uur. In de directe omgeving van de kerk is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig.

De toegang en de koffie en/of thee in de pauze is gratis, maar wel is er ter bestrijding van de onkosten na afloop een open schaalcollecte.

 

Hebt u moeite om de zinzondagen zelfstandig te bezoeken, neemt dan contact op met ons bestuurslid mevrouw N. Bol, telefoon 0180-663010.

Meer informatie; zie www.vrijzinnig.nl