Beste gemeenteleden,

Gelukkig gaat het de goede kant op met de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de regering heeft ook de landelijke Protestantse Kerk haar adviezen aangepast. En omdat wij deze adviezen volgen zullen wij vanaf komende zondag 27 juni de deze regels hanteren:

In de Grote of Johanneskerk kunnen maximaal 113 bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar de kerkdienst bezoeken. Hierbij mag de jeugd tot 18 jaar gebruik maken van de galerij. In de Ichthuskerk kunnen maximaal 85 bezoekers, inclusief jeugd,  op 1,5 meter afstand van elkaar de kerkdienst bezoeken. Bij het aantal bezoekers worden de medewerkers aan de dienst niet meegeteld.

We zijn blij om te kunnen melden dat samenzang ook weer mogelijk is. We zullen dit langzaam opbouwen. De afwisseling tussen gemeentezang en filmpjes op de beamer zal voorlopig blijven bestaan. Komende zondag zal de zanggroep nog aanwezig zijn maar zullen we als gemeente al iets meer liederen met elkaar mogen zingen.

Het gebruik van een mondkapje is in de kerk niet meer vereist. Mocht u het toch fijn vinden om dit wel te doen bent u daar natuurlijk vrij in.

Per 1 augustus, dit is ook meteen de eerste zondag van de maand, zal de kerkdienst weer worden gehouden in de Ichthuskerk. Vanaf deze dag zullen we ook weer beginnen met het koffie drinken na de dienst van de eerste zondag van de maand. We zijn blij dat we in de kerk weer kunnen samen zijn.

Kerkdiensten vanuit de Ichthuskerk kunnen niet via de LiveStream met beeld en geluid worden uitgezonden (vergeet uw liedboek niet). Natuurlijk blijft wel zoals vanouds het geluid beschikbaar via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl.

Hierna zal ook de dienst van 8 augustus in de Ichthuskerk gehouden worden. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van de organisten.

Bij iedere kerkdienst zullen nog steeds coördinatoren aanwezig zijn. De coördinatoren zullen vragen naar uw gezondheid, u wijzen naar uw plek en aan het einde van de dienst aangeven wanneer u het kerkgebouw weer kunt verlaten. Registratie is nog steeds noodzakelijk dus neemt u nog een briefje met uw naam en telefoonnummer mee. Briefjes zullen ook nog beschikbaar zijn in de kerk. We vragen u hiernaast nog steeds om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de garderobe door uw jas bij u te houden en indien mogelijk zo weinig mogelijk gebruik te maken van het toilet.

Tot slot willen we u alvast attent maken op de datum van de startweek. Deze zal beginnen op zaterdag 11 september. Maandag 13 september willen we in de avond een gemeenteavond houden en voor dinsdag 14 september staat voorlopig ook de ouderenmiddag gepland. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen.

De volgende richtlijnen voor het bezoeken van de kerk blijven van kracht:

  • Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
  • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
  • U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
  • Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
  • In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
  • We gebruiken geen garderobe.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  • Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
  • Alle collectes zijn bij de uitgang.

We blijven de regels rondom corona en de mogelijkheden voor onze beide kerkgebouwen goed volgen en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
We hopen dat we elkaar steeds meer mogen ontmoeten in onze kerkdiensten.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Martine Sluimer
Scriba Protestantse Gemeente Lekkerkerk