Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Beste gemeenteleden,

Bij de persconferentie van afgelopen dinsdag werd duidelijk dat er nog geen versoepelingen van de corona maatregelen verwacht worden. Omdat we de richtlijnen van de regering en het advies van de Protestantse Kerk blijven volgen heeft het moderamen besloten dat de kerkdiensten nog steeds alleen online bezocht kunnen worden. We weten ondertussen dat de online diensten goed bekeken worden, zowel rechtstreeks als achteraf. Dat is fijn om te weten.
Een uitzondering maken we voor diegenen die geen internet hebben en de dienst op die manier niet kunnen volgen, zij zijn welkom bij alle kerkdiensten.  De bezoekregels per wijk oost of wijk west komen hiermee te vervallen. Mensen zonder internet hoeven zich niet aan te melden voor hun bezoek aan de kerkdienst.

Extra mededeling: Bevestigingsdienst
Op zondag 31 januari zal de bevestigingsdienst zijn voor nieuwe ambtsdragers en voor ambtsdragers die herbevestigd worden. In deze dienst zal onze dominee Rob Maas voorgaan. In deze dienst zal Will Faber worden bevestigd als diaken en zal Hennie Klerk na een jaar diaken te zijn geweest nu worden bevestigd als ouderling. Harmen Lebbink zal worden herbevestigd als ouderling en Richard en Carola den Ouden zullen worden herbevestigd als jeugdouderling. Richard zal daarnaast samen met Jolanda Littel ook de preses functie uitvoeren. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat ons team voor het komende jaar weer voldoende bezet is.
Mocht u bezwaar aan willen tekenen tegen de procedure voor het verkrijgen van ambtsdragers dan kan dat door een mail te sturen naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

De volgende richtlijnen voor het bezoeken van de kerk blijven van kracht:

  • Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
  • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
  • U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
  • Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
  • In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
  • We gebruiken geen garderobe.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  • Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
  • Alle collectes zijn bij de uitgang.

We blijven de persconferenties volgen en zullen u berichten wanneer er weer verandering in onze diensten mogelijk is. Tot die tijd: Houd moed, heb lief.

Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk