Beste gemeenteleden,

De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. De Protestantse Kerk past haar richtlijnen hierop aan en wij zullen als Protestantse Gemeente Lekkerkerk dit volgen.

Praktisch gezien betekent dit voor onze diensten in de Grote- of Johanneskerk dat we de achterste helft van de banken alle zittingen weer naar beneden zullen doen. U kunt in deze banken een plekje opzoeken waar u wilt maar we vragen u wel om enige afstand naar anderen te bewaren.

Omdat we begrijpen dat er ook mensen zijn die nog graag de 1,5 meter afstand willen behouden blijven bij de voorste helft van de banken de zittingen deels naar beneden en deels omhoog, zoals dat nu ook al het geval is. Voelt u zich vrij om hier te gaan zitten wanneer uw voorkeur hier naar uitgaat.

In de Ichthuskerk zal er een zelfde constructie worden toegepast. Plaatsen waar we de 1,5 meter afstand kunnen handhaven en plaatsen waar u zelf afstand naar een ander moet bewaren.

Wat nog steeds blijft is het inleveren van het briefje met uw contact gegevens bij de ingang, het ontsmetten van uw handen en de coördinatoren die u kunnen helpen bij het vinden van een plaats. De collectes blijven voorlopig ook bij de uitgang van de kerk.

We blijven de regels rondom corona en de mogelijkheden voor onze beide kerkgebouwen goed volgen en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
We hopen dat we elkaar steeds meer mogen ontmoeten in onze kerkdiensten.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Martine Sluimer
Scriba Protestantse Gemeente Lekkerkerk