Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen vanuit de overheid,  heeft ook de Protestantse Kerk haar maatregelen aangepast. Vanaf heden mogen kerkdiensten weer door meer mensen bezocht worden al blijft de 1,5 meter-regel nog steeds van kracht. Ook mag het slotlied weer op zachte toon (praatniveau) worden mee gezongen.

Voor de Grote- of Johanneskerk betekent dit dat de kerkdienst door maximaal 70 mensen bezocht mag worden. Mensen die een taak hebben tijdens de dienst worden hier niet in meegeteld. We laten daarom de verdeling in oost en west Lekkerkerk nu los. Dat betekent natuurlijk wel dat we het bezoekersaantal goed zullen monitoren en indien nodig onze plannen zullen aanpassen.

Om het aantal bezoekers EN de 1,5 meter goed te kunnen waarborgen zullen de coördinatoren strenger toezien op de plaats waar de bezoekers in de kerkbanken komen te zitten. De buitenkanten van de banken zijn bestemd voor twee of drie personen uit een huishouden, mensen die alleen zijn wordt verzocht om in het middendeel van de bank plaats te nemen. Het kan dus zijn dat u niet op uw eigen vertrouwde plek kunt zitten. Wilt u misschien meedoen in het team van coördinatoren, mail dan naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl.

Voor de Ichthuskerk geldt helaas nog dat daar flink minder bezoekers mogen worden toegelaten vanwege het grootte van het gebouw. We houden de versoepelingen goed in de gaten en zodra het weer mogelijk is zullen we ook weer van de Ichthuskerk gebruik gaan maken. Wanneer dat het geval is zullen de kerkdiensten vanuit thuis nog steeds beluisterd kunnen worden.

De kindernevendienst heeft aangegeven dat zij vanaf komende week hun vaste programma weer zullen gaan volgen. En ook de oppas voor de kleinste kinderen zal weer standaard in het Van Limborghzaaltje zijn. Voor beiden is het dus niet meer nodig om u vooraf op te geven.

De volgende richtlijnen voor het bezoeken van de kerk blijven van kracht:

  • Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk.
  • We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
  • U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet.
  • Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje.
  • In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
  • We gebruiken geen garderobe.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
  • Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
  • Alle collectes zijn bij de uitgang.

We blijven de regels rondom corona en de mogelijkheden voor onze beide kerkgebouwen goed volgen en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
We hopen dat we elkaar steeds meer mogen ontmoeten in onze kerkdiensten.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Martine Sluimer
Scriba Protestantse Gemeente Lekkerkerk