Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente en de salaris- en personeelsadministratie van de betaalde krachten, zoals predikant en kerkelijk werkster. Hierop uitgezonderd zijn de diaconale aangelegenheden (Diaconie). De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het College gedelegeerd.

Binnen ons kerkgenootschap bestaat ons college op dit moment uit zes personen., t.w.
Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. A.H. Langerak ( voorzitter )
Dhr. P. Rozendaal ( secretaris )

Kerkrentmeesters:
Dhr. J. Versluis
Dhr. J.M. den Oudsten
Mw. G. Rolloos-Hoogerdijk ( penningmeester )
Dhr. M.Slingerland

Postadres College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk:
Dhr. P. Rozendaal
p.a. Kerkweg 34
2941 BM Lekkerkerk
T: 0180-846212
M: 06-29592603
E: p.rozendaal@kpnmail.nl