College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente en de salaris- en personeelsadministratie van de betaalde krachten, zoals predikant en kerkelijk werkster. Hierop uitgezonderd zijn de diaconale aangelegenheden (Diaconie). De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het College gedelegeerd.

Binnen ons kerkgenootschap bestaat ons college op dit moment uit zeven personen., t.w.
Voorzitter De heer A.H. Langerak (tevens ouderling)
Secretaris De heer A. van Vliet
Penningmeester Mevrouw G. Versluijs- Groeneveld
Ledenadministratie De heer J.M. den Oudsten
Kerkrentmeester De heer B. Kroondijk (tevens ouderling)
Kerkrentmeester De heer J.B. Ottingh (tevens ouderling)
Kerkrentmeester De heer J.A. Zwijnenburg

Secretariaatsadres College van Kerkrentmeesters van de PKN te Lekkerkerk:
A. van Vliet
Fazantstraat 30
2941RB Lekkerkerk
Telefoon 0180-662721 Mobiel 06-54392483
E.mail: adrivanvliet@planet.nl