Diaconie

De diaconie bestaat op dit moment uit 3 ambten ingevuld door 3 ambtsdragers, die als taak hebben, het omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de kerk, ver weg en dichtbij. Ook wil de diaconie de gemeente stimuleren een diaconale gemeente te zijn.
Dit doet zij door de volgende activiteiten:

  • Het inzamelen van gaven in de Eredienst.
  • Het verzorgen van publiciteit rond de speciale Diaconale collectes.
  • Jaarlijkse acties, zoals kleding en voedsel inzamelen.
  • Spaardoosjes tellen voor “Kinderen in de Knel”.
  • Paasgroeten sturen naar gevangenen
  • Jaarlijks doelen en projecten financieel ondersteunen.
  • Het financieel ondersteunen van vijf adoptie kinderen en één Granny (Oude Oma die wordt gesponsord vanuit een kerkelijk project)
  • Samen met andere kerken in Nederlek een kerstpakketten actie organiseren voor minderdraagkrachtigen inwoners in Nederlek
  • Ook het verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal is een taak van de diaconie. Deze vieringen vinden twee keer per jaar plaats in de Breeje Hendrick
  • Aandacht vestigen op speciale collectes voor Zending, Werelddiaconaat en Pinksterdienst