• Geschiedenis

Op de plaats van het huidige kerkgebouw stond ooit een Rooms-Katholieke kruiskerk. Deze werd in 1575 verwoest door langstrekkende Spaanse legers. Het duurde tot 1615 voordat de gedeeltelijk herbouwde kerk weer in gebruik kon worden genomen.

De toren stortte op zondag 29 augustus 1779 om 4 uur ’s morgens in. De herbouw van de toren en de gehele westgevel was gereed in 1781.

In 1954 is besloten het interieur van de kerk grondig te veranderen. Alle banken verdwenen en er ontstond één ruimte.

 

  • Restauratie 1980

De staat van het kerkgebouw en de toren maakten een restauratie dringend noodzakelijk. Het gemeentebestuur en het kerkbestuur besloten al in maart 1975 gezamenlijk op te trekken.  De gemeenteraad van Lekkerkerk stemde op 23 oktober 1979 in met de restauratie van de toren en het beschikbaar stellen van gemeentesubsidie voor het totale plan. Ten behoeve van de bestuurlijke begeleiding van de restauratie werd een restauratiestichting in het leven geroepen.

Bij de grondige restauratie (van kerk en toren) in 1980-1981 is het moderne interieur weer verdwenen en geprobeerd zoveel oorspronkelijke elementen terug te brengen.

 

  • Orgel

In 1874 is besloten een orgel in de kerk te plaatsen door de Rotterdamse orgelbouwers Schölgens en Van den Haspel. Als gevolg hiervan is de preekstoel verplaatst naar de oostzijde en de kerk opnieuw ingedeeld.

Na een restauratie in 1966 werd het orgel in 1990 opnieuw gerestaureerd en tevens uitgebreid. In 2012 zijn nog eens drie stemmen aan het orgel toegevoegd.

  • Ramen

Door giften, schenkingen en nalatenschap zijn er vijf gebrandschilderde ramen in de kerk gekomen.

In de noordmuur bevindt zich een raam met een uitbeelding van de gifaffaire die Lekkerkerk in 1980 trof. Het raam is geplaatst in 1982 en ontworpen door de Lekkerkerkse kunstenaar Wim Zwiers.

In de zuidmuur bevinden zich vier gebrandschilderde ramen, ontworpen door Annemiek Punt, glaskunstenares uit Ootmarsum. Deze ramen hebben een relatie met:

  1. Spreuken 12: 17 en 18 (geplaatst in 2001);
  2. Spreuken 10: 19 (geplaatst in 2001);
  3. De Schepping (geplaatst in 1996);
  4. Spreuken 21: 2 en 10: 2 (geplaatst in 2001).

 

  • Foto’s

[tz_plusgallery id=”6″]