• Geschiedenis

In 1878 werd Zondagsschool “De Zaaier” opgericht. Vanuit deze zondagsschool is in 1880 een Evangelisatievereniging ontstaan, die regelmatig bijeenkomsten met sprekers hield in het zondagsschoollokaal aan de Burgemeestersteeg (later Achtersteeg, nu Middenhof). Op 21 november 1893 werd door de Evangelisatievereniging het besluit genomen om tot kerkformatie over te gaan en dat besluit kreeg gestalte op 16 september 1894, de officiële geboortedatum van de Gereformeerde Kerk Lekkerkerk.

 

Het eerste kerkgebouw (1894 tot 1926)

De eerste diensten werden gehouden in het vergaderlokaal aan de Burgemeestersteeg (later Achtersteeg, nu Middenhof). Dit lokaal was gebouwd door de heer A. Streefland, die het tegen een billijke vergoeding verhuurde aan de zondagsschoolvereniging. Toen er later ook kerkdiensten in werden gehouden en verbouwingen noodzakelijk werden, veranderde het gebouw van eigenaar, t.w. de heer C.J. Neven. Op 10 april 1905 werd de Gereformeerde Kerk Lekkerkerk eigenaar van het gehele gebouw met kosterswoning.

(Een deel van het gebouw bestaat nog steeds en wordt nu -2017- gebruikt als woonhuis Middenhof 1. In de gevel aan de westzijde zit nog een ingemetselde gedenksteen van de eerste steenlegging)

 

Het tweede kerkgebouw (1926 tot 1972)

Op 27 oktober 1915 werd een commissie benoemd die tot taak had te onderzoeken in hoeverre de bouw van een nieuwe kerk met pastorie mogelijk was. In 1922 werd een stuk grond aan de Kerkweg aangekocht. Op 29 augustus 1925 werd de eerste steen gelegd en in februari 1926 kon de nieuwe kerk in gebruik genomen worden. De architect was de heer Stuurman uit Haastrecht. Deze had twee ontwerpen gemaakt, namelijk een rechthoekige kerk met paalfundering en een kruiskerk zonder paalfundering. De meerderheid koos voor het laatste en ook mooiste ontwerp en dit werd uitgevoerd. Helaas begon het gebouw na verloop van tijd flink te verzakken, het steeds zwaarder wordende verkeer en de demping van de Kerkvliet zullen daaraan hebben bijgedragen.

 

  • Nieuwe kerk

De huidige Ichthuskerk is (vanaf 1972) het derde kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk Lekkerkerk.

In 1960 werd in de kerkenraad breedvoerig gesproken over de toestand waarin het kerkgebouw verkeerde. Een architect adviseerde om tot nieuwbouw over te gaan. Op 6 september 1961 werd er een bouwcommissie geïnstalleerd. Het grootste probleem, er was geen geld. Vele acties volgden, maar de bouwkosten stegen ook elk jaar. Er moest een beslissing genomen worden, want niet alleen de toestand van het oude kerkgebouw maar ook de groei van het ledental vroeg om een spoedige ruimtevoorziening. Op 25 juni 1971 werd door de kerkenraad opdracht gegeven tot de bouw van de nieuwe kerk en begin augustus 1971 gingen de eerste heipalen de grond in. Doordat veel gemeenteleden zelf hebben meegebouwd aan de nieuwe kerk kon er een aanmerkelijk bedrag worden bespaard. Op 12 mei 1972 werd de huidige Ichthuskerk geopend.

  • Foto’s

[tz_plusgallery id=’5′]