EEN GOED GESPREK

Met het jaarthema ‘Een goed gesprek’ vallen we met de deur in huis. We zijn daarmee meteen waar het in de kerk om gaat: het gesprek dat God met ons aangaat en dat we met elkaar kunnen voortzetten, in woord en daad.  In de woorden van de Bijbel, in Jezus en door de heilige Geest spreekt de God van Israël ons in ons leven aan.

Wat merk jij daarvan? Hoe, waar en wanneer? Gebeurt het als je bidt of zingt of bijbelleest, als je in de kerk zit of in de natuur bent of aan het werk, als je stil bent of met elkaar in gesprek? En hoe reageer je daar dan op?  Of merk je er eigenlijk niet zoveel van dat God contact met je maakt? Laten we dit seizoen de verschillende mogelijkheden die er in de gemeente zijn aangrijpen om hier met elkaar goede gesprekken over te voeren.

In een goed gesprek gebéurt er altijd iets. Iets wat je niet van tevoren bedacht had. Een gesprek komt namelijk van twee kanten. Op wat jij wilde zeggen of vragen komt een reactie van je gespreksgenoot. En soms begint iemand over iets waar jij nog niet aan gedacht had. Een gesprek voeren is minstens voor de helft naar de ander luisteren en je laten aanspreken. Gelukkig maar. Zonder het appèl dat anderen op je doen, zou je opgesloten blijven in je eigen gedachten en gevoelens. In de kerk klinkt in alles wat we zeggen en doen telkens weer de bevrijdende oproep van Gods liefde tot je door: Heb God lief met alles wat in je is en de naaste als jezelf.

 

ds. Gerben van Manen