HET GOEDE LEVEN

Alle activiteiten in het nieuwe seizoen beginnen met de startzondag. Na een periode van rust, avontuur, vakantie en verveling gaan we weer genieten van ‘het goede leven’. Of was nu juist de zomer en de vakantieperiode niet bij uitstek het goede leven? Wat is het goede leven? De Protestantse Kerk in Nederland heeft voor dit jaar als thema ‘het goede leven’ aangereikt.

Het lijkt alsof het goede leven ons tegenwoordig op een dienblad wordt voorgezet. Uitdrukkingen als ‘pluk de dag’ (carpe diem), YOLO (you only live once) en ‘Waarom? Omdat het kan!’, worden met slingers en ballonnen versierd om alle genietmomenten, avonturen, uitdagingen en uitspattingen volop te ervaren. Het liefst tot de bucket-list is afgewerkt. Met Prediker 9: 7-9 in gedachten genieten we alle dagen die God ons heeft gegeven.

Is dat het goede leven? Op startzondag gingen we schatgraven met de gelijkenissen over het vinden van de schat in de akker en de parelkoopman die alles verkoopt om de ene kostbare parel te verwerven (Matteüs 13: 44-46). Het goede leven ligt niet voor het oprapen, niet naast de deur en is kostbaar bezit. Het goede leven is het leven in het koninkrijk van God, de nieuwe wereld. Sommige lopen daar zomaar opeens in hun leven tegenaan en anderen bewaren het eenmaal gevonden als een groot geheim, geven er alles voor op en zijn er dan gelukkig mee de rest van hun leven. Tot twee keer toe gaat het in de gelijkenis over vinden. God blijkt een God van verrassingen. Zo gezien is het goede leven een leven met God, gericht op het goede voor de ander, zodat alle mensen samen kunnen leven in harmonie, als gelijken, zonder iets te kort te komen, zonder ziekte, geen lijden meer, maar enkel zegen. Laten we met dit mooie thema een jaar genieten van alle goede dingen die God ons geeft en ook als het minder genieten is, ons herinneren dat YOLO goed te combineren is met het goede leven met zicht op de eeuwigheid. Kortom: Leef het goede leven!

Ds. Rob Maas