AAN TAFEL

Een simpel thema zo op het eerste gehoor ‘Aan Tafel’, waar we in het nieuwe kerkelijk seizoen onze activiteiten rondom willen organiseren. Het thema is door de landelijke PIN aangereikt en we maken er dankbaar gebruik van. Want wat is de tafel toch een belangrijk meubelstuk. Zonder tafel geen gezelligheid, ontmoeting, spel, overleg, gesprekken en eten natuurlijk. Aan tafel gebeurt het. Een van mijn eerste Franstalige zinnetjes die ik leerde op de middelbare school was ‘à table tout le monde’, ik hoor het in mijn geheugen mijn moeder roepen: “aan tafel” of nog korter “eten!”

Maar een tafel is niet alleen om aan te eten, maar ook om aan te leren. Als ik de jaren dat ik aan een tafeltje zat om op te letten tijdens de les bij elkaar optel dan schrik ik ervan. Betekent dit thema dat we een lekker, leuk en leerzaam jaar tegemoet gaan in onze gemeente? Ja, dat betekent het. Is dat dan anders dan andere jaren? Nee, ik denk van niet, hoewel ik de eerste twee jaren door Corona gehinderd niet volop heb kunnen kennismaken met de actieve gemeente die we met elkaar vormen.

Maar er is natuurlijk meer. In de Bijbel wordt regelmatig samen gegeten. Gasten zijn daarbij van harte welkom, immers samen eten verbindt. Het is goed voor lichaam en ziel. Terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar beter verstaan en ontdek je nieuwe kanten van de ander.

Symbool voor die gastvrijheid is de dienst op zondag. Iedereen is welkom ook wanneer we het Heilig Avondmaal vieren, de Maaltijd van de Heer. We geloven dat als we aan de avondmaalstafel deelnemen, we aan tafel gaan bij Jezus Christus. Iedere keer als we als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood, wanneer we brood en wijn uitgereikt krijgen als zijn lichaam en bloed. Als je dat zo beleeft dan maakt het je tot een ander mens. We ontdekken dat er bij Christus aan tafel overvloed is, genoeg om van te leven en om uit te delen. Niet alleen brood en wijn in hun volle betekenis, maar ook de woorden en verhalen uit de Bijbel. Zo willen we het nieuwe kerkelijk seizoen mensen uitnodigen om bij ons aan tafel te komen. En dat kan op heel veel manieren, maar begint met de gedachte, zo mooi bezongen in het Avondmaallied 388: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.’ Een lied van Shirley Erena Murray. Ieder mag er gewoon zijn, zonder angst, in vrijheid getuigen van Gods liefde voor ieder. De tafel van de Heer laat dat zien. En wanneer we vertrekken van die Tafel, mogen we die boodschap vertellen aan iedereen.

Ik wens ons een schitterend, smaakvol en leerzaam seizoen!

Rob Maas