‘Hoe gaat het (met je)?’ is een sociale formule leerde ik. Een vraag uit gewoonte als je elkaar tegenkomt op straat, in de supermarkt, in de kerk, op het werk, op school, in de snackbar. Met als antwoord: ‘Goed, en met jou?’ Met als reactie: ‘Ja, ook goed’, of ‘Z’n gangetje’ of ‘Ik mag niet klagen’. Mensen geven soms ook een ‘echt’ antwoord op die vraag. Durf je dan door te vragen? Neem je de tijd, geef je aandacht en heb je zin in een gesprek? Want dan kan sociaal gewenst gedrag veranderen in een goed gesprek. Het kan uitlopen op een echte ontmoeting, die de ander het gevoel geeft gezien en gehoord te worden. Te ervaren dat hij of zij er mag zijn.

Het komende seizoen kiezen we voor het thema: Hoe gaat het met je? Fijn dat je er bent! Want we kunnen weer fysiek bij elkaar komen en activiteiten bijwonen en dan is het fijn dat we elkaar weer kunnen zien en ontmoeten. Het thema werken we als gemeente praktisch uit in de kerkdiensten, activiteiten, kringen, Bijbelstudie, het jeugdwerk en waar het maar kan. Waar kun je aan denken? De Bijbel staat vol met verhalen over identiteit, geluk, je plek in de wereld en maakbaarheid van de samenleving. Verhalen waarin God contact zoekt met mensen: Adam, waar ben je? Kaïn, waar is je broer? God die met Abraham overlegt over wat te doen met Sodom en Gomorra. God die aan Elia vraagt: wat doe je hier? En Jezus die aan Zacheüs vraagt: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn. God is in ons geïnteresseerd en naar ons op zoek en laat Zich vinden. Vrij vertaald, God is benieuwd naar hoe het met ons gaat, individueel en als geloofsgemeenschap. We willen daarom dit nieuwe seizoen laten zien dat we waar willen maken wat we in de Bijbel lezen en zingen: “Wat is het leven goed en mooi, als mensen in liefde met elkaar leven!” (Ps. 133:1) 

We hopen zo met elkaar (opnieuw) kennis te maken of onze bestaande contacten te verdiepen en op die manier te laten merken dat we het fijn vinden samen kerk te zijn, samen een gemeenschap te vormen in en voor Lekkerkerk. We zijn benieuwd hoe het met je gaat en hopen je snel weer te zien.

Ds. Rob Maas