De Protestantse Gemeente te Lekkerkerk is gevestigd in Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard ), een dorp gelegen aan rivier de Lek met bijna 8.000 inwoners. De gemeente Krimpenerwaard bestaat uit 7 dorpskernen. Onze gemeente is voortgekomen uit de fusie van de Hervormde Gemeente Lekkerkerk en de Gereformeerde Kerk Lekkerkerk en telt sindsdien 994 gemeenteleden.
De gemeente is open en veelkleurig en staat open voor samenwerking met andere gemeenten. De Protestantse Gemeente staat open voor een goede communicatie en waar mogelijk samenwerking met andere kerkelijke gemeenten. Dit komt o.a. tot uiting in de oecumenische diensten.
Door de fusie beschikt de Protestantse Gemeente over twee kerkgebouwen, te weten de Grote of Johanneskerk aan het Kerkplein en de Ichthuskerk aan de Kerkweg. De oudste gegevens over Lekkerkerk dateren vanaf 1280. Vanaf de zestiende eeuw zijn meer feiten bekend over de Grote of Johanneskerk. De kerk en de toren zijn rijksmonumenten en staan onder toezicht van de monumentenwacht.