Beste gemeenteleden,

Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Geprobeerd wordt deze mensen – die de verschrikkingen in hun land zijn ontvlucht – zo goed mogelijk een langdurige opvang te bieden.
Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten, kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor kinderen is onderwijs geregeld in vooralsnog Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in principe aan het werk.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk waren al eerder vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen.

Organisatie vrijwilligerswerk
In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hiermee aan de slag. Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart en gaandeweg moet worden ervaren welke activiteiten aanspreken en/of haalbaar zijn.
Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk:

  1. Buddys.
  2. Organiseren en ondersteunen van activiteiten.
    Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of eventueel gastgezin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week.
    Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als Protestantse Gemeente willen aanbieden.

Wat doet onze Protestantse Gemeente?
Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan gezorgd worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een wandeling enz. Of simpel een plek bieden waar zij samen kunnen zijn. Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is.

Doet u mee?
Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter, want dan komt het niet op de schouders van enkelen neer. Dagelijks worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden. Wij kunnen helpen door een warm onthaal in Lekkerkerk te bieden.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl