VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken

De VVP-afdeling is een zelfstandige vereniging binnen de PKN te Lekkerkerk. De leden van de VVP zijn naast hun betaald lidmaatschap van de VVP ook lid van de PKN te Lekkerkerk of elders in de Krimpenerwaard. De landelijke vereniging van de VVP is een onderdeel van de landelijke PKN.

Doelstelling.
De vereniging stelt zich binnen de plaatselijke Protestantse gemeente tot doel om de overgeleverde waarden en waarheden te toetsen op hun zeggingskracht in de huidige tijd. Zij laten zich daarbij o.a. inspireren door de geschriften van de joodse christelijke traditie die, door voortschrijdend wetenschappelijk en archeologisch onderzoek, steeds voor nieuwe uitleg vatbaar is.

Taken.
Beheer van het Jan van Zwienenfonds, waarvan de baten beschikbaar zijn voor de plaatselijke geloofsgenootschap, in overleg met het bestuur. Het fonds zegt hierover dat zij zich ten doel stelt de handhaving van het vrijzinnige element binnen de PKN, in het algemeen, en in de PKN te Lekkerkerk in het bijzonder, zoals het organiseren van de zinzondagen.

Activiteiten.
De VVP verzorgt o.a. een aantal zinzondagen in onze Grote of Johanneskerk, of elders in de Krimpenerwaard.

Bestuur.                                                                                                           Telefoon.
Voorzitter De heer P.G. van der Heul                                            06-53899557
Secretaris De heer A. van Vliet                                                         0180-662721
Penningmeester Mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom     0182-351805

Agenda:

Zinzondag 19 februari 2023

LEZING VAN TABITHA VAN KRIMPEN

We leven in een burn-out samenleving, zo stelt filosoof Byung-Chul Han en velen kampen met stress- en burnoutklachten. Hoewel velen hun heil zoeken bij de psychiater of GGZ, is dit niet zozeer een medisch, maar veel eerder een zingevingsprobleem. Volgens Vlaamse psychiaters Dirk de Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe is er een zingevingscrisis gaande. Velen hebben zich bevrijd van de beperkende en rigide structuren van de religie. Toch heeft dit een gat achtergelaten van doelloosheid en eenzaamheid. Het gedicht ‘God missen’, vertaald door Ellen Deckwitz, verwoordt dit op een mooie manier.

Het christelijk geloof en haar bronnen kunnen nieuwe perspectieven bieden. In een samenleving waarin vooral het succes van het ‘ik’ centraal staat, vinden we in de christelijke traditie verhalen van samen, van verbinding en ontmoeting. Daar is taal te vinden die verlieservaringen niet wegpoetst maar woorden geeft. En ook ruimte biedt op de momenten dat er even geen woorden zijn.

Kernpunt van Tabitha is ‘bottom-up theologie’: beginnen bij de verhalen en leefwereld van de ander. Het kan als gelovige verleidelijk zijn om jouw antwoorden en ervaringen als universeel te presenteren. Hoe kan je jouw verhaal delen, maar ook recht doen aan dat van een ander? Vaak is het niet zozeer de spreekkamer van de professional waar je moet zijn als het moeilijk wordt, maar eerder de schouder van de buurvrouw of naaste om adem voor de ziel te vinden.

De zinzondag vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur.

De toegang is vrij maar na afloop is er wel een open schaalcollecte.