VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken

De VVP-afdeling is een zelfstandige vereniging binnen de PKN te Lekkerkerk. De leden van de VVP zijn naast hun betaald lidmaatschap van de VVP ook lid van de PKN te Lekkerkerk of elders in de Krimpenerwaard. De landelijke vereniging van de VVP is een onderdeel van de landelijke PKN.

Doelstelling.
De vereniging stelt zich binnen de plaatselijke Protestantse gemeente tot doel om de overgeleverde waarden en waarheden te toetsen op hun zeggingskracht in de huidige tijd. Zij laten zich daarbij o.a. inspireren door de geschriften van de joodse christelijke traditie die, door voortschrijdend wetenschappelijk en archeologisch onderzoek, steeds voor nieuwe uitleg vatbaar is.

Taken.
Beheer van het Jan van Zwienenfonds, waarvan de baten beschikbaar zijn voor de plaatselijke geloofsgenootschap, in overleg met het bestuur. Het fonds zegt hierover dat zij zich ten doel stelt de handhaving van het vrijzinnige element binnen de PKN, in het algemeen, en in de PKN te Lekkerkerk in het bijzonder, zoals het organiseren van de zinzondagen.

Activiteiten.
De VVP verzorgt o.a. een aantal zinzondagen in onze Grote of Johanneskerk, of elders in de Krimpenerwaard.

Bestuur.                                                                                                           Telefoon.
Voorzitter De heer P.G. van der Heul                                            06-53899557
Secretaris De heer A. van Vliet                                                         0180-662721
Penningmeester Mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom     0182-351805

Agenda:

Zondag 30 oktober

SCHUILPLAATS VOOR EENZAAMHEID

Iedereen kent weleens korte of langere periodes van eenzaamheid in zijn leven.
Verhalenvertelster Pauline Seebregts haalde verhalen op over eenzaamheid bij
gewone mensen, jong en oud. Verhalen over wat eenzaamheid met je doet, hoe
het zo gekomen is en de vraag of eenzaamheid misschien toch ook een geschenk heeft.
Deze integere en indringende verhalen vertolkt zij met warmte in haar caleidoscopische voorstelling ‘Schuilplaats voor Eenzaamheid’, afgewisseld met muziek.
Verhalen roepen verhalen op. Naar aanleiding van de voorstelling is er eventueel gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen.

Pauline Seebregts is al meerder malen op onze zinzondagen te gast geweest met haar bijzondere voorstellingen waarin ze de bezoekers aan het denken zet.

Zondag 11 december
Concert door Sega di Canto

Sega di Canto is een klassiek koor uit de Krimpenerwaard dat zich toelegt op klassieke koorwerken. Omdat zij lange tijd repeteerden op het riviereiland De Zaag in Krimpen a/d Lek kreeg het koor de naam Sega di Canto, een Italiaanse verbastering van zingende zaag. Onder leiding van hun dirigent Gerard Lange zingen zij vooral repertoire van componisten uit de 20e en 21e eeuw, maar ook passie en kerstmuziek brengen zij regelmatig te horen. Aan dit laatste zal het op dit concert zeker niet ontbreken.

Zij hebben in het verleden al eerder voor ons op een zinzondag een zeer geslaagd concert verzorgd wat toen door de bezoekers zeer op prijs werd gesteld.

Opmerking:

Alle zinzondagen vinden plaats in De Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds 15.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop open schaalcollecte.